Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

5.1 Nhà hàng


Nhà hàng - dịch vụ thương mại là những lĩnh vực tiên phong trong thời đại 4.0, N&V Bridge Group mong muốn sẽ trở thành tập đoàn đa năng, dẫn đầu trong lĩnh vực này.

5.2 Dịch vụ thương mại


Dịch vụ thương mại là một lĩnh vực được N&V Bridge đặc biệt chú trọng, trong đó có các mảng chính phải kể đến các mảng như: Tư vấn, môi giới linh kiện kỹ thuật cơ khí; Kinh doanh tiệc cưới; Bán buôn, bán lẻ chè và thực phẩm.