Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

1. Dịch vụ pháp lý


N&V Bridge Group tư vấn luật cho các đối tác lớn hàng đầu Nhật Bản, hoàn thành nhiều dự án phức tạp, giúp cho hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài muốn đẩy mạnh thị trường vào Việt Nam mà chưa nắm được vấn đề pháp lý.

4. Dịch vụ kế toán- thuế


N&V Bridge Group đã và đang là đối tác tư vấn kế toán – thuế cho các khách hàng lớn trong các loại hình doanh nghiệp thương mại – dịch vụ, sản xuất, nhà hàng, khách sạn…

5. Dịch vụ mua bán sát nhập doanh nghiệp (M&A)


N&V Bridge Group là đơn vị được hơn 100 công ty trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn tư vấn M&A. Công ty đã hoàn thành nhiều dự án phức tạp, trong đó nổi bật nhất là gộp 2 dự án đầu tư quy hợp về cùng 1 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

7. Dịch vụ đại lý Hải quan


N&V Bridge Group đã thiết lập hồ sơ xuất nhập khẩu, tư vấn nghiệp vụ ngoại thương, lựa chọn đối tác, tư vấn về các điều kiện giao hàng, vận chuyển cũng như giải pháp logistic trong xuất nhập khẩu, chuẩn bị hồ sơ kế toán xuất nhập khẩu cho hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước.