Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

1. Dịch vụ pháp lý


N&V Bridge Group tư vấn luật cho các đối tác lớn hàng đầu Nhật Bản, hoàn thành nhiều dự án phức tạp, giúp cho hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài muốn đẩy mạnh thị trường vào Việt Nam mà chưa nắm được vấn đề pháp lý.

6. Dịch vụ đại lý Hải quan


N&V Bridge Group đã thiết lập hồ sơ xuất nhập khẩu, tư vấn nghiệp vụ ngoại thương, lựa chọn đối tác, tư vấn về các điều kiện giao hàng, vận chuyển cũng như giải pháp logistic trong xuất nhập khẩu, chuẩn bị hồ sơ kế toán xuất nhập khẩu cho hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước.