Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

6.2 Đào tạo bóng đá trẻ


N&V Bridge Group được biết đến là thương hiệu hoạt động xã hội tích cực, đặc biệt trong mảng tài trợ bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã hợp tác với Hojitsu Sports Hanoi trong mảng đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và lấy tên Học viện AC Milan Hà Nội.