Công ty TNHH HR Anabuki Việt Nam được thành lập cuối năm 2019 hoạt động chủ yếu lĩnh vực cung ứng và cho thuê lao động, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

Xem chi tiết 

Công ty TNHH N&V Bridge được thành lập vào tháng 3/2011 tại Nhật Bản và tháng 11/2011 tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp.

Xem chi tiết 

Taurus Global Studio là thành viên thuộc N&V Bridge Group được thành lập vào tháng 10 năm 2019. Taurus Global Studio chuyên Thiết kế đồ họa – Anime 2D Character Concept, 2D Environment, 3D Game và 3D Cơ Khí, có trụ sở chính tại Hà Nội.

Xem chi tiết  Liên kết