Taurus Global Studio là thành viên thuộc N&V Bridge Group được thành lập vào tháng 10 năm 2019. Taurus Global Studio chuyên Thiết kế đồ họa – Anime 2D Character Concept, 2D Environment, 3D Game và 3D Cơ Khí, có trụ sở chính tại Hà Nội.

Xem chi tiết  Liên kết