Tư vấn hải quan

 • Kiểm tra bộ chứng từ kê khai hải quan của bộ phận Xuất nhập khẩu.
 • Đối chiếu số lượng tồn kho giữa số liệu của bộ phận Xuất nhập khẩu và bộ phận kế toán.
 • Tư vấn quy trình quản lý, xây dựng định mức, quy chuẩn số liệu khớp đúng giữa số liệu theo dõi của bộ phận Kế toán và bộ phận Xuất nhập khẩu.
 • Tham gia tiếp đón, giải trình số liệu khi có quyết định kiểm tra sau thông quan.

N&V Bridge Group có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hải quan bao gồm các doanh nghiệp EPE, FDI, AEO…Một số nội dung công việc N&V Bridge thường giải quyết cho các doanh nghiệp bao gồm:

1. Doanh nghiệp không xây dựng được BOM chuẩn và quản lý BOM không đúng sẽ dẫn tới sai lệch số liệu nhiều.
2. Doanh nghiệp đặt mã code chồng chéo giữa Xuất Nhập Khẩu và Kế Toán dẫn tới không quản lý được lượng tồn kho với nhau.
3. Làm hồ sơ lên doanh nghiệp ưu tiên
4. Hàng về Kho khác so với trên giấy tờ Xuất nhập khẩu.
5. Hàng xách tay nhiều không mở tờ khai.
6. Kho không quản lý được phế liệu – phế phẩm (NG)
7. Kho không quản lý được bán thành phẩm từng công đoạn.
8. Kế toán hạch toán sai tài khoản (không khớp theo tờ khai bên Xuất Nhập Khẩu)
9. Xây dựng lại quy trình phối hợp giữa 3 phòng ban: Xuất Nhập Khẩu – Kế Toán – Kho
10. Sửa lại Báo cáo quyết toán (BCQT) từng năm nếu doanh nghiệp làm sai.
11. Bổ sung giấy tờ đăng ký cơ sở sản xuất.
12. Doanh Nghiệp nắm về luật pháp Việt Nam còn nhiều hạn chế.
13. Xuất Nhập Khẩu sử dụng dịch vụ Hải Quan nhiều quá dẫn tới không quản lý được tờ khai nên xảy hiện tượng mất mát dữ liệu (Tờ khai khai sửa lượng, mã code quá nhiều, tờ khai trùng – hủy).

Ngoài ra N&V Bridge còn tư vấn nghiệp vụ ngoại thương, lựa chọn đối tác, tư vấn về các điều kiện giao hàng, vận chuyển cũng như giải pháp logistic trong xuất nhập khẩu, chuẩn bị hồ sơ kế toán xuất nhập khẩu cho hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chứng chỉ dịch vụ đại lý hải quan N&V Bridge

Case study


Công ty đã tư vấn dịch vụ hải quan cho gần 250 doanh nghiệp cũng như dự án, mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho tất cả khách hàng.

 • Kiểm tra toàn bộ chứng từ kê khai hải quan của bộ phận Xuất nhập khẩu gồm: Tờ khai (sửa, hủy), HS code, C/O, Định Mức, Báo Cáo Quyết Toán, Thanh khoản, biên bản tiêu hủy phế liệu – phế phẩm.
 • Đối soát số liệu và lên Xuất Nhập Tồn theo tháng – quý – năm giữa bộ phận Xuất nhập khẩu – Kế Toán – Kho.
 • Tư vấn, setup quy trình quản lý 3 bộ phận: Xuất Nhập Khẩu – Kế Toán – Kho.
 • Xây dựng định mức (BOM) theo giai đoạn, theo từng lệnh sản xuất, trong và ngoài định mức (BOM).
 • Lên kế hoạch cấp phát NPL theo BOM trung bình giai đoạn chuẩn giúp tối ưu chi phí sản xuất.
 • Xây dựng NG của NPL-SP theo từng công đoạn, quy chuẩn số liệu khớp đúng giữa số liệu theo dõi của bộ phận Xuất nhập khẩu – Kế Toán – Kho.
 • Làm thanh khoản khi kết thúc Hợp đồng gia công.
 • Làm hồ sơ hoàn thuế với doanh nghiệp FDI sản xuất Xuất Khẩu
 • Làm BCQT, phân tích lại BCQT đã nộp trước đó để nhận định đúng hay sai.
 • Làm hồ sơ lên doanh nghiệp ưu tiên.
 • Tham gia tiếp đón, giải trình số liệu khi có quyết định thanh tra, kiểm tra sau thông quan.
 • Làm trucking, mở tờ khai Hải Quan để xây dựng lên mã code chuẩn cho Doanh Nghiệp

N&V Bridge miễn phí tư vấn lần đầu về việc phát hiện các sai sót trong doanh nghiệp và chỉ ra mức phạt truy thu thuế của những sai sót đó.