Vấn đề thường gặp về Định mức gián đoạn – Dịch vụ đại lý hải quan

11/08/2019


Tình huống: Công ty tôi là doanh nghiệp chế xuất, sử dụng nguyên liệu A để sản xuất sản phẩm B. Đến giữa năm tài chính, nguyên liệu A hết, công ty sử dụng nguyên liệu C để thay thế nguyên liệu A để sản xuất sản phẩm B. Cuối năm tài chính khi khai báo định mức thực tế sản phẩm B dùng 2 nguyên liệu A và C ở hai giai đoạn khác nhau thì sẽ khai báo như thế nào trên phần mềm Ecus vì hiện tại phần mềm chưa có chức năng khai báo định mức theo giai đoạn trong năm tài chính. Công ty có thể nộp bản giấy được không?

Giải quyết:

Trường hợp của công ty có thể sử dụng 02 sản phẩm tương ứng với nguyên liệu A và nguyên liệu C để khai báo định mức phù hợp và có ghi chú rõ chủng loại nguyên liệu, vật tư thực tế sử dụng dùng sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo từng giai đoạn như đã nêu.

Căn cứ khoản 35 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: Định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đã sử dụng để gia công, sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu và được xác định theo quy định tại mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.