Vấn đề thường gặp về quản lý phế liệu khi DNCX thuê gia công ở nội địa – Dịch vụ đại lý hải quan

28/08/2019


Tình huống: Doanh nghiệp chế xuất thuê gia công ở nội địa, Hai bên thỏa thuận doanh nghiệp nội địa được giữ lại phế liệu hình thành trong quá trình gia công. Vậy doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa cần làm thủ tục gì cho lượng phế liệu này, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa như thế nào?

Giải đáp:

Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:
Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công
1. Hàng hoá do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công:
a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại Mục 2 Chương này;
b) DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.
Trường hợp đưa hàng hoá từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành, sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hoá thì phải đăng ký tờ khai mới để thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Chương II Thông tư này…”.
Như vậy, khi công ty nhận gia công cho DNCX thì làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài. Theo đó, công ty phải mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu vật tư và tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công.

Việc xử lý phế liệu, phế phẩm hợp đồng gia công phải thoả thuận bằng hợp đồng/phụ kiện và xử lý theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. Kết thúc năm tài chính công ty phải thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
– Chính sách thuế phế liệu khi tiêu thụ tại Việt Nam (nếu phù hợp về các quy định quản lý hiện hành) thực hiện theo khoản 4 điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ:
Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu
…4. Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan”.

=> Theo đó, khi tiêu thụ nội địa phế liệu phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công thì công ty nhận gia công phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định trên, DNCX không phải thực hiện nghĩa vụ thuế.