Vấn đề thường gặp về doanh nghiệp nội địa gia công cho DNCX- Dịch vụ đại lý hải quan

28/08/2019


Tình huống: Chúng tôi là công ty Việt Nam, có nhận gia công hàng cho công ty chế xuất trong khu công nghiệp Đồng Văn. Chúng tôi nhận nguyên vật liệu của công ty chế xuất, gia công bằng cách mài mỏng và giao lại cho công ty chế xuất. Mặt hàng này là nguyên vật liệu, tiếp tục được sử dụng trong công ty chế xuất. Xin hỏi, thủ tục hải quan đối với công ty chúng tôi là nhập E21 và xuất E52 có đúng không?

Giải đáp:

Căn cứ khoản 1 Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của BộTài chính quy định:
Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công
1. Hàng hoá do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công:
a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại Mục 2 Chương này;
b) DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.
Trường hợp đưa hàng hoá từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành, sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hoá thì phải đăng ký tờ khai mới để thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Chương II Thông tư này.”

=> Theo quy định trên, khi Công ty nhận gia công hàng cho DNCX thì phải làm thủ tục hải quan như quy định với với trường hợp gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài.
Công ty tham khảo Quyết định số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan ban hành mã loại hình tờ khai XNK:
Mã loại hình tờ khai nhập nguyên liệu để gia công: E21.
Mã loại hình tờ khai xuất sản phẩm sau khi gia công: E52.