Vấn đề thường gặp về Báo cáo quyết toán – Dịch vụ đại lý hải quan

28/08/2019


Tình huống: Hiên tại công ty chúng tôi có đăng ký khai báo hải quan tại 2 chi cục khác nhau. Vậy khi làm báo cáo quyết toán loại hình gia công thì có phải làm báo cáo riêng các tờ khai khi khác chi cục hay có thể làm báo cáo quyết toán chung cho tất cả các tờ khai khác chi cục? Ví dụ: tờ khai nhập khai tại chi cục 1 và tờ khai xuất khai tại chi cục 2 thì hướng xử lý ra sao?

Giải đáp

Căn cứ Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:
1. Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu:
a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;
a.2) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;
a.3) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.
2. Địa điểm nộp báo cáo quyết toán
Tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 58 Thông tư này hoặc Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất”.

=> Theo các quy định trên, địa điểm nộp báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. Công ty mở tờ khai nhập khẩu theo hợp đồng gia công tại Chi cục Hải quan nào thì sẽ nộp báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan đó.