Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác nhất về hoạt động của doanh nghiệp như: các dự án, kế hoạch hợp tác, đầu tư liên doanh, các sự kiện nổi bật của N&V Bridge Group nói chung cũng như ban lãnh đạo công ty nói riêng.

Các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

24/11/2022

Căn cứ nội dung quy định tại Mục A, Phụ lục I kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, hiện tại có 25 ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận tại thị trường Việt Nam. […]