Dịch vụ pháp lý

Mô tả dịch vụ

  • Tư vấn pháp lý thường xuyên trên mọi lĩnh vực: doanh nghiệp, lao động… cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.
  • Đặc biệt, hỗ trợ trực tiếp việc Gộp hai dự án đầu tư.
  • Hỗ trợ xử lý các mục tiêu/ vụ việc khó trong lĩnh vực đất đai .
  • Hỗ trợ thực hiện thành công việc xin Giấy phép lao động cho 1 số cán bộ của nhà máy Nhật tại Việt Nam.
  • Ngoài ra, hỗ trợ thành công và tích lũy được bề dày kinh nghiệm trong hàng loạt các mảng như: Giải thể doanh nghiệp; Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh; Thủ tục xin cấp visa, thẻ tạm trú; Lĩnh vực bán lẻ về pháp lý; Tư vấn về nhập khẩu hàng hóa; Chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp; Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Case study


N&V Bridge Group tư vấn luật cho các đối tác lớn hàng đầu Nhật Bản, hoàn thành nhiều dự án phức tạp, giúp cho hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài muốn đẩy mạnh thị trường vào Việt Nam mà chưa nắm được luật. Đối với doanh nghiệp trong nước, N&V Bridge cũng tư vấn luật thành công cho các công ty trong chuỗi sản xuất linh kiện ô tô, xe máy hàng đầu Việt Nam.  Chúng tôi đã triển khai hơn 200 dự án tư vấn luật cho các khách hàng lớn nhỏ khác nhau ở cả Việt Nam và Nhật Bản. 

Các thông tư nghị định


Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ban hành ngày 03/02/2016 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 19/10/2015 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, ban hành ngày 14/09/2015 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005 Nghị định số 81/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại ban hành ngày 22/05/2018 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương ban hành ngày 15/05/2018 Nghị định số 43/2017.NĐ-CP về nhãn hàng hóa ban hành ngày 14/04/2017 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử ban hành ngày 16/05/2013 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13/06/2019 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ban hành ngày 06/04/2016 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ban hành ngày 14/06/2019 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Thông tư số 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam