Dịch vụ xác định giá trị thị trường trong giao dịch liên kết

  • Hỗ trợ các nghĩa vụ tuân thủ (lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ tập đoàn toàn cầu và tờ khai giao dịch liên kết.)
  • Lập/ Soát xét xác chứng từ và chính sách hỗ trợ liên quan đến việc xá định giá trị thị trường trong giao dịch liên kết
  • Hỗ trợ đàm phán trường hợp doanh nghiệp bị kiểm tra về xác định giá trị thị trường trong giao dịch liên kết
  • Cập nhật các quy định về giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết.

Chuyển giá luôn là đề tài được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bộ Tài chính trong những năm gần đây đã rất quan tâm đến việc hoàn thiện hành lang pháp lý để kiểm soát hoạt động chuyển giá. Với sự ra đời của Thông tư số 66/2010/TT-BTC, lần đầu tiên ở Việt Nam, một văn bản pháp lý về chống chuyển giá được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp khác.

Tiếp đến, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định trần lãi vay được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, sau đó là thông tư số 41/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của chính phủ quy định về Luật quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Bộ Tài chính cũng đã thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng tại Vụ Thanh tra, Tổng cục Thuế và Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng tại một số cục thuế lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai,…

Hầu hết các doanh nghiệp FDI được thành lập tại VN đều chịu sự điều chỉnh của quy định này. Tuy nhiên Báo cáo xác định giá trị thị trường trong giao dịch liên kết mang tính trừu tượng, xuyên quốc gia và yêu cầu độ chính xác cao. Trường hợp DN không thể cung cấp được bộ hồ sơ xác định giá trị thị trường trong giao dịch liên kết thì sẽ bị cơ quan thuế ấn định tỷ suất lợi nhuận thuần làm tăng số thuế doanh nghiệp phải nộp. Vì vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các công ty so sánh có dữ liệu EBIT/Doanh thu thuần và Biên độ tứ phân vị OM phù hợp, đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp tránh được nguy cơ bị ấn định thuế, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ xác định giá trị thị trường trong giao dịch liên kết phù hợp với quy định hiện hành với các nội dung chính như sau:

  • Hỗ trợ các nghĩa vụ tuân thủ (lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ tập đoàn toàn cầu và tờ khai giao dịch liên kết
  • Lập/ Soát xét các chứng từ và chính sách hỗ trợ liên quan đến việc xác định giá trị thị trường trong giao dịch liên kết
  • Hỗ trợ đàm phán trường hợp doanh nghiệp bị kiểm tra về xác định giá trị thị trường trong giao dịch liên kết
  • Cập nhật các quy định về giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết.

Đại lý thuế NVB chúc các bạn thành công!
Trường hợp các bạn gặp vướng mắc trong việc báo cáo hồ sơ giao dịch liên kết vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
– Dịch vụ xác định giá trị thị trường trong giao dịch liên kết – Phòng kế toán – thuế
– Tầng 3, số 12 Đồng Bát, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
– Tell: 024 6664 5618