Dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự

N&V Bridge Group cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự chuyên nghiệp bao gồm các hạng mục như sau:

  • Tư vấn pháp lý liên quan đến vấn đề lao động
  • Tư vấn bảo hiểm cho người lao động
  • Lập khung bảng lương, KPI cho nhân viên
  • Xây dựng nội quy lao động, quy định tiền lương, tài chính…

Nhân sự chuyên trách


Nguyễn Bích Ngọc

Phó giám đốc khối Nhân sự

Tốt nghiệp hai trường Đại học: Đại học Hà Nội và Đại học Ngoại Thương. Bà Ngọc thành thạo 3 ngôn ngữ: Trung - Anh - Việt. Bà có kinh nghiệm làm việc 10 năm, trong đó có 8 năm làm việc ở cấp độ quản lý:

  • 2009-2011: Phiên dịch tiếng Trung - Công ty Thiết bị ngành may Vinh Lan;
  • 2011 - 2014: Quản lý dự án - Công ty cổ phần TDA;
  • 2015 - 2016: Quản lý - cửa hàng aN;
  • 2016 - hiện tại: Phó giám đốc Nhân sự - Công ty TNHH N&V Bridge

Hiện tại, bà Ngọc chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự đầu vào, xây dựng nội quy lao động, KPI, quy định tiền lương, tài chính cũng như các vấn đề khác liên quan đến lao động…tại N&V Bridge.

Phương châm làm việc: tôn trọng - hỗ trợ - công bằng - giữ chữ tín

Contact:
Email: [email protected]