Dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự

N&V Bridge Group cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự chuyên nghiệp bao gồm các hạng mục như sau:

  • Tư vấn pháp lý liên quan đến vấn đề lao động
  • Tư vấn bảo hiểm cho người lao động
  • Lập khung bảng lương, KPI cho nhân viên
  • Xây dựng nội quy lao động, quy định tiền lương, tài chính…