Giấy phép con và các thủ tục khác

Mô tả dịch vụ:

  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP, Giấy phép lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ, phòng cháy chữa cháy.
  • Giấy phép dạy kỹ năng sống, Giấy phép dạy thể dục thẩm mỹ…
  • Thủ tục đăng ký công bố sản phẩm và tự công bố sản phẩm
  • Thẻ Apec

Case study


N&V Bridge Group đã thực hiện thành công nhiều dự án, trong đó nổi bật là dự án:

  • Xin cấp phép thành công các loại giấy phép con cho Dự án nhà hàng của Công ty H tại Triệu Việt Vương, Hà Nội.
  • Thực hiện thành công các thủ tục công bố sản phẩm là thực phẩm (collagen, sữa công thức cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, bánh kẹo nhập khẩu từ Nhật Bản,…) và công bố chất lượng sản phẩm đối với sản phẩm là mỹ phẩm, các thiết bị vệ sinh, … cho Công ty AD.