Dịch vụ hỗ trợ và đại diện thành lập công ty tại Nhật

Mô tả dịch vụ:

  • Dịch vụ hỗ trợ và đại diện cho người Việt/pháp nhân Việt trong việc thành lập công ty tại Nhật
  • Dịch vụ hỗ trợ và đại diện pháp nhân Việt trong việc thành lập văn phòng đại diện tại Nhật

Nhân sự chuyên trách


Takahashi Tomohiro

Năm 2004
Tốt nghiệp Đại Học Tokyo, khoa Văn Học
Làm việc tại Báo Asahi

Năm 2008
Tốt nghiệp thạc sĩ Đại Học Tokyo, khoa luật

Năm 2009
Làm việc tại sở nghiên cứu Tư Pháp – Đổ kỳ thi Tư pháp

Năm 2011
Làm việc tại Kirin Brewery Company, ban Pháp Chế.

Năm 2014
Làm việc tại AZX Professionals Group

Năm 2017
Ban kiểm soát của BRIDGE International Corp

Năm 2018
Accelerator program – Cố vấn cho 「b-sket」メンター

Năm 2019
Công tác với AZX Professionals Group
Lấy chứng chỉ khảo sát lao vụ (2016)