Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

4.1 Dịch vụ đại lý thuế


Để hạn chế rủi ro cũng như đảm bảo tính chuyên môn hóa, N&V Bridge Group đã thành lập đội ngũ nhân sự chuyên môn sâu về thuế đứng ra giải quyết các thủ tục thuế thay cho doanh nghiệp.

4.2 Dịch vụ xác định giá trị thị trường trong giao dịch liên kết


Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các công ty so sánh có dữ liệu EBIT/Doanh thu thuần và Biên độ tứ phân vị OM phù hợp, đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp tránh được nguy cơ bị ấn định thuế, N&V Bridge cung cấp dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ xác định giá trị thị trường trong giao dịch liên kết phù hợp với quy định hiện hành.

4.3 Dịch vụ kế toán


Các gói dịch vụ kế toán mà chúng tôi cung cấp sẽ được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình hoạt động.

4.4 Dịch vụ tư vấn tài chính


Với kiến thức sâu, rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh và hệ thống pháp luật của Việt Nam, các chuyên viên tư vấn của N&V Bridge có thể hỗ trợ giúp khách hàng có đầy đủ các thông tin hữu ích trong việc đưa ra các quyết định tài chính của mình.