Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

1.3 Đất đai và môi trường


Dịch vụ đất đai và môi trường là một phần mũi nhọn của dịch vụ pháp lý, chuyên thực hiện xử lý toàn bộ các tranh chấp phát sinh liên quan đến mảng đất đai; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất...

1.4 Sở hữu trí tuệ


Sở hữu trí tuệ bao gồm các hoạt động như: đăng ký nhãn hiệu; đăng ký kiểu dáng công nghiệp; đăng ký bản quyền tác giả; duy trì, gia hạn văn bằng bảo hộ...

1.5 Giấy phép con và các thủ tục khác


N&V Bridge Group cung cấp dịch vụ xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP; Giấy phép lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ, phòng cháy chữa cháy; Giấy phép dạy kỹ năng sống, Giấy phép dạy thể dục thẩm mỹ…

1.9 Tranh tụng pháp lý


Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách hàng trong việc giải quyết toàn bộ các tranh chấp, kiện tụng liên quan đến lĩnh vức đất đai, thương mại, hôn nhân và gia đình, hình sự…

1.10 Dịch vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)


N&V Bridge Group là đơn vị được hơn 100 công ty trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn tư vấn M&A. Công ty đã hoàn thành nhiều dự án phức tạp, trong đó nổi bật nhất là gộp 2 dự án đầu tư quy hợp về cùng 1 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.