CÔNG TY CỔ PHẦN SAFETY KEIBI VIỆT NAM

Công ty cổ phần Safety Keibi Việt Nam được thành lập vào ngày 29/07/2019, chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ.

Công ty cổ phần Safety Keibi Việt Nam được thành lập vào ngày 29/07/2019, chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ. Trong đó chi tiết các dịch vụ bao gồm:

  • Hoạt động bảo vệ tư nhân: dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ
  • Đào tạo nguồn nhân lực; đào tạo tự vệ
  • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
  • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan