CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU ALPHA

Công ty cổ phần công nghệ toàn cầu Alpha có tên viết tắt là AGT được thành lập vào tháng 6/2019

Công ty cổ phần công nghệ toàn cầu Alpha có tên viết tắt là AGT được thành lập vào tháng 6/2019 hoạt động trong lĩnh vực sau:

  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn và quản trị hệ thống máy tính
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Xuất bản phần mềm

Liên kết