N&V Bất động sản nhận Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

07/10/2020


Đầu tháng 10/2020, Công ty TNHH N&V Bất động sản vinh hạnh được nhận Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 được cấp bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận HTQLCL ISO 9001:2015

Theo đó, Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày 14/09/2020 đến ngày 13/09/2023, áp dụng trong lĩnh vực: kinh doanh căn hộ, văn phòng cho thuê, cung cấp dịch vụ cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai.

Giấy chứng nhận HTQLCL của Công ty TNHH N&V Bất động sản.

Công ty TNHH N&V Bất động sản hoạt động trong lĩnh vực cho thuê căn hộ/văn phòng cao cấp với dịch vụ chất lượng, nhanh chóng, dễ dàng với mức giá cạnh tranh nhất.

Hy vọng với việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 của công ty N&V Bất động sản trong thời gian tới sẽ thu được những kết quả khả quan.