Các câu hỏi thường gặp về C/O – Dịch vụ hải quan

08/03/2023


CÂU HỎI:

Công ty thương mại có nhập hàng vải từ công ty thuộc doanh nghiệp chế xuất. Doanh nghiệp chế xuất đó khi xuất hàng có xin C/O form D cho chúng tôi được hưởng thuế nhập khẩu. Trên ô số 10 của C/O form D thể hiện là ngày và số của hóa đơn thương mại (commercial invoice) không phải số hóa đơn GTGT 0%. Vậy cho hỏi C/O đó có hợp lệ hay không, có được hưởng thuế ưu đãi nhập khẩu không? khi khai hàng nhập ghi chú số hóa đơn thương mại và số C/O vào phần ghi chú?

TRẢ LỜI:

– Căn cứ Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, thì thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

– Việc kiểm tra và xác định tính hợp lệ C/O căn cứ theo Phụ lục VIIIA kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016, theo đó tại ô số 10 hướng dẫn nội dung khai báo là “Number and date of invoices “. Đồng thời, cũng theo hướng dẫn khai báo C/O theo Phụ lục IX-HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O, khoản 11 hướng dẫn khai báo tại ô số 10: “số và ngày của hoá đơn thương mại”.

Như vậy, ô số 10 trên CO là Commercial Invoice mới là CO hợp lệ.